Contributie

Met het nieuwe seizoen hebben we de contributiegelden en de bondsbijdrage helaas moeten verhogen.

We gaan daarom over tot drie betaalperiodes:
- september t/m december
- januari t/m maart
- april t/m juni
Over de maanden juli en augustus hoeft geen contributie betaald te worden.

Seizoen 2018-2019 Per maand
peuters -- € 11,00
Kleuters -- € 12,00
 
Jeugdleden t/m 18 jaar
- Lesduur 60 minuten -- € 12,50
- Lesduur 75 minuten -- € 13,50
- Lesduur 90 minuten -- € 15,00
- Lesduur 120 minuten -- € 17,00
 
Volwassenen gymfit -- € 14,00
 
Inschrijfgeld -- € 5,00 (eenmalig)
Bijdrage gymnastiekbond -- € 12,00 (per jaar)


Voor elke tweede en volgende les wordt 75% van de geldende contributie gerekend.
Voor elk tweede lid uit een gezin geldt een korting van 5%.
Vanaf het derde lid uit een gezin wordt de familiekorting 10%.

Aan het begin van elke betaalperiode wordt in de les een nota meegegeven. Betalingen kunnen gedaan worden op:
- gironnummer 793049 of op bankrekeningnummer 1468.16.765 van Rabobank Delflanden
- t.n.v. Penningmeester W.I.K. (Willen Is Kunnen)
- p.a. Israëllaan 30
- 2622 HP Delft

Wilt u bij overmaking het lesuur vermelden en ook graag zowelvoor- als achternaam.
Opzeggen dient schriftelijk te gebeuren bij de ledenadministratie, uiterlijk één maand voor het einde van een betaalperiode.


Penningmeester
Mevr. Cody Keet
Israëllaan 30
2622 HP Delft
Tel. (015) 2564245