Turnen

De les begint met opwarmen (hardlopen, of een renspelletje) en rekoefeningen, dan wordt er in groepjes aan de diverse toestellen gewerkt.
- De meisjes werken aan de onderdelen: balk, vloer/lange mat, ongelijke brug, ringen, springen (over bok, kast of pegasus).
- De jongens werken aan de onderdelen: ringen, brug, springen (over bok, kast of pegasus), voltige (paard met beugels), vloer/lange mat, en rekstok.

Als je goed en serieus werkt en je vindt turnen heel leuk, wordt je misschien wel uitgenodigd om in een van de trainingsgroepen te komen turnen.

Wedstrijden

Aan het eind van het jaar - in juni - vinden de onderlinge wedstrijden van WIK plaats. Alle turners en turnster mogen aan die wedstrijden meedoen en een bronzen, zilveren of zelfs een gouden medaille winnen. De kleur van je medaille hangt af van het aantal punten die je van de jury krijgt voor een oefening: hoe mooier de uitvoering hoe hoger de punten. Misschien wordt je wel de beste van jouw categorie en win je een beker. De precieze data van de onderlinge WIK wedstrijden volgen later in het jaar. In de les leer je precies welke oefeningen je moet doen in deze wedstrijd.

Als de leiding vindt dat je er aan toe bent, mag je dit jaar, als je geboren bent in 2009 of eerder, meedoen met de wedstrijden van het Rayon Delfland. De wedstrijden zullen op zaterdagen plaatsvinden.

De Turncompetitie of TuCo is alleen voor turners en turnsters uit de selectiegroepen. Er wordt meegedaan aan twee wedstrijden. Welke dagen de meisjes en dames meedoen wordt pas later bekend. De jongens en heren doen mee met de TuCo 1 en 3.